October 13, 2020 marin

Perdorimi i fijes se dhëmbëve dhe shpërlarja e gojës

Për të eliminuar paradontozën, përdoret fija e dhëmbëve një herë në ditë pas larjes së dhëmbëve. Për të plotësuar larjen e rregullt të dhëmbëve, bëhet shpëlarja e tyre me solucion për dhëmbët, gjë që bën të mundur të mbrohen mishi i dhëmbëve dhe disa pjesë ku është e vështirë të hyjë furça e dhëmbëve.